Lösa ett brott

Fick in ett fint armbandsur för reparation. Gjorde en snabb undersökning och konstaterade att fjädern var av. Efter ytterligare inspektion konstaterade jag att även fjäderhuset blivit skadat när fjädern gick av. Hur löser man detta?
Det brukar gå fint att rikta böjda tänder men man vet ju aldrig.
Läs mer vid bilderna.